[1]
Rohrbach, L. 2017. Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagab√łtes landslov. Maal og Minne. 109, 1 (aug. 2017).