[1]
Alieva, D. 2017. Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorske diplomer. Maal og Minne. 109, 1 (aug. 2017).