[1]
Males, M. 2017. 1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning. Maal og Minne. 109, 1 (aug. 2017).