Det ââ¬Åureineââ¬Â språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse

Britt-Mari Mæhlum

Sammendrag


Forestillingen om at gitte språklige varieteter er ââ¬Åureineââ¬Â, har lange tradisjoner â blant lekfolk såvel som blant lingvister. Artikkelen tar for seg noen av de språklige praksisformene som har tendert å bli oppfattet som ââ¬Åureineââ¬Â, og der analysen først og fremst er konsentrert omkring hvorfor og hvordan disse holdningene om ââ¬Åureinhetââ¬Â oppstår. Hvilke sosiale og kulturelle mekanismer er det som utløser denne typen forestillinger? ââ¬âââ¬âââ¬âI den siste delen av artikkelen blir den overordnete tematikken relatert til et språkteoretisk og historiografisk perspektiv. Spørsmålet er hvordan ulike lingvistiske tankebygninger opp gjennom tidene kan sies å forholde seg til forestillingen om at språk kan være ââ¬Åreineââ¬Â eller ââ¬Åureineââ¬Â.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.