Isaline - eit sjeldsynt namn
PDF ()

Hvordan referere

Kinn, T. (2013). Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/331

Sammendrag

Kvinnenamnet Isaline var ein del brukt i dei nordlege kystbygdene i Fjordane særleg på 1800-talet. På grunnlag av folketeljingar, kyrkjebøker og bygdebøker vert opphavet til namnet undersøkt. Det er tale om eit movert namn med utgangspunkt i Isak, altså eit lokalt alternativ til Isakine. At namnet er avleidd av Isak, går fram av klare tilfelle av oppkalling etter nære slektningar som far og bestefar. Namnet fekk aldri noka stor utbreiing, men det finst nokre få berarar framleis.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.