Erotik, kärlek och känslor i Bjarnar saga Hítdoelakappa

Daniel Sävborg

Sammendrag


Skaldsagorna, som brukar ses som en undergrupp bland islänningasagorna, förenas bl.a. av att de har en erotiskt grundad konflikt i centrum.
Av dessa sagor har Bjarnar saga Hítdoelakappa i regel bedömts
annorlunda inom forskningen: denna saga påstås sakna intresse för
kärlek, känsloskildring och för det erotiska motivet i intrigen; i stället
beskrivs den som en berättelse om två nidskalders konflikt med varandra.
I artikeln görs en närläsning av sagan. Det visar sig att det erotiska
temat spelar en betydligt större roll än vad som vanligen påstås.
Kännedom om islänningasagans konventioner avslöjar också att kärleks-
och känsloskildringen överlag är betydligt mer omfattande än
forskningen sett och spelar betydligt större roll i intrigen och den litterära
helheten. Sagans händelseförlopp och personernas handlingar
styrs i själva verket av de starka, erotiskt motiverade känslornas irrationella kraft (kärlek, svartsjuka) – icke av männens planerade äregrundade
aggression.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.