Etymologien til aur og golv

Harald Bjorvand

Sammendrag


Betydningsendringer som skyldes metonymi spiller en stor rolle i
språkhistorien, og vi vil ved to eksempler vise viktigheten av å ta hensyn
til dette i den etymologiske forskningen. Norsk aur m. ‘grus’ og
golv n. ‘grunnflate i hus el. rom’ kan ikke forklares etymologisk, hvis
vi forutsetter at de angitte betydningene er de opprinnelige. For å oppklare
etymologien er det følgelig nødvendig å gå ut fra at disse to
ordene har gjennomgått til dels betydelige semantiske endringer. Ved å
anta at aur opprinnelig hadde betydningen ‘vann’ som ved metonymi
har utviklet seg til ‘grus (ved vann)’, kan det etableres en etymologisk
tilknytning til former som norsk yre ‘duskregne’ og gammelengelsk e - ar
m. ‘bølge, sjø’. Golv kan på sin side med en opprinnelig betydning
‘smell, brak’stilles sammen med former som norrønt gjalfr n. ‘brak, sjøgang’
og gala ‘skrike, hyle’. I dette tilfellet har den metonymiske utviklingen
gått via ‘sprekk, åpning’ til de kjente betydningene ‘mellomrom’
og ‘grunnflate’, jf. eng. crack ‘smell, brak’ og ‘sprekk, smal åpning’.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.