Rekonstruksjonar av norrøne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag

Else Mundal

Sammendrag


I hefte 1 av Maal og Minne, 2008, har Lasse C. A. àSonne ein artikkelder han drøfter nokre heilt sentrale spørsmål i skaldediktforskinga.Hans viktigaste ærend med artikkelen er truleg å drøfte tolkinga av eitbestemt motiv, ââ¬Ådet heilage bryllaupââ¬Â i eit skaldedikt som er tillagtskalden Hallfreââ¬Âºr vandræââ¬Âºaskáld. Men som basis for denne drøftingatek han opp grunnleggjande metodiske problem i skaldediktforskinga.Dette er metodiske problem som Sonne meiner forskarsamfunnet i høggrad har oversett. Sonnes artikkel er nærmast skriven som eit debatt-innlegg, og denne artikkelen tek opp hansken og kjem med kritiskemerknader til Sonnes framstilling av kva som er situasjonen innanforskaldediktforskinga. I tilknyting til dei metodiske problema som Sonnetek opp, er det også grunn til å peike på at innanfor norrønforskingafinst det andre liknande problem som dei som knyter seg til skalde-dikta. Desse er ikkje drøfta av Sonne i hans artikkel, men artikkelenhans gjev likevel fleire gode eksempel på slike problem.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.