Poetiske perspektiv på sakprosaSyntaktisk parallellisme som inngang til det poetiske i sakprosatekstar

Magnus Vårdal

Sammendrag


Denne artikkelen fokuserer på språklege storleikar, som den poetiskefunksjonen lèt seg uttrykkje med i sakprosatekstar. Utgangspunktetligg i ein artikkel av R. Jakobson, ââ¬ÅLingvistikk og poetikkââ¬Â, der handiskuterer parallellismen som eit formfokuserande og merkeleggje-rande grep ein kan finne i alle teksttypar. Den meiningsskapande evnasom denne storleiken kan ha i sakprosatekstar blir vurdert, og det poe-tiske perspektivet på parallellismen blir supplert med eit diskursivtperspektiv.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.