Maal og Minne i hundre år

Jan Ragnar Hagland

Sammendrag


Maal og Minne(MM) er altså hundre år i år. Det er, som vi veit, eit vitskapleg tids-skrift som òg vender seg til ein lesarkrins utanom akademia, og mange vil nok meinaat det er og har vore eit tidsskrift der norrøne studiar i vid forstand har vore einsentral del, eller den sentrale delen av stofftilfanget. Kanskje i tråd med dét ogkanskje av andre grunnar har denne jubileumsartikkelen fått i oppgåve å sjå på denstilling norrønt og folkeminne (båe i vid forstand) har hatt som del av stoffet i tids-skriftet, i desse første hundre åra av det som vonleg vil bli eit langt liv.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.