Maal og Minne i hundre år
PDF ()

Hvordan referere

Hagland, J. R. (2013). Maal og Minne i hundre år. Maal Og Minne, 101(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/274

Sammendrag

Maal og Minne(MM) er altså hundre år i år. Det er, som vi veit, eit vitskapleg tids-skrift som òg vender seg til ein lesarkrins utanom akademia, og mange vil nok meinaat det er og har vore eit tidsskrift der norrøne studiar i vid forstand har vore einsentral del, eller den sentrale delen av stofftilfanget. Kanskje i tråd med dét ogkanskje av andre grunnar har denne jubileumsartikkelen fått i oppgåve å sjå på denstilling norrønt og folkeminne (båe i vid forstand) har hatt som del av stoffet i tids-skriftet, i desse første hundre åra av det som vonleg vil bli eit langt liv.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.