Norrön poetik och poesi

Karl Gunnar Johansson

Sammendrag


I internationell forskning om Nordens historia, språk och litteratur har studier av eddaoch
skaldediktning en viktig placering. Medan skandinavisk forskning har blivit allt mer
sällsynt under de senaste decennierna på ett område där Skandinavien tidigare var framträdande
har forskare med engelska och tyska som modersmål intagit de ledande positionerna.
Här framstår Margaret Clunies Ross som en av de främsta. Hennes bok om
Skáldskaparmál från 1987 och de två volymerna med titel Prolonged Echoes från 1994
och 1998 är centrala bidrag till de senaste decenniernas forskning om skaldediktning och
mytologi. Hennes nya bok närmar sig åter de centrala frågorna som rör den norröna poesin;
nu kombinerar hon emellertid sina insikter från detta område, dokumenterade i de
två senare volymerna, med studier i den norröna poetiken, vilket närmast knyter an till
boken om Skáldskaparmál. Det är därmed ingen överraskning att boken i många avseenden
är stimulerande och intressant, och att den ger insikter i den norröna poesin och
poetiken. Samtidigt är det emellertid en problematisk bok. Den framstår alltför mycket
som en kompilation av ett antal föreläsningar, något som den i utgångsläget även tycks
ha varit, och i vissa avseenden ger den dessutom ett obearbetat intryck.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.