Jacobine Dunkers tapte grammatikk: Etterrakst og ettertanke

Geir Wiggen

Sammendrag


Denne artikkelen gjør først greie for forfatterens søk i offentlige og pri-vate arkiv for å finne den tapte morsmålsgrammatikken fra 1849 avJacobine Dunker, Norges første kvinnelige skolegrammatiker. Pågrunnlag av relevante opplysninger i upublisert brevmateriale over-veier den så en mulig språkpolitisk grunn til at Jacobine Dunkersfamilie bevisst kan ha villet brenne grammatikkarbeidet hennes etterhennes død. Til slutt overveier den alternativt kjønnskulturelle grunnertil det samme, basert på relevante opplysninger som kaster lys overmarginaliseringa av den danske morsmålsgrammatikken fra samme årav Athalia Schwartz, som trulig er Danmarks første kvinnelige skole-grammatiker.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.