Jacobine Dunkers tapte grammatikk: Etterrakst og ettertanke
PDF ()

Hvordan referere

Wiggen, G. (2013). Jacobine Dunkers tapte grammatikk: Etterrakst og ettertanke. Maal Og Minne, 99(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/268

Sammendrag

Denne artikkelen gjør først greie for forfatterens søk i offentlige og pri-vate arkiv for å finne den tapte morsmålsgrammatikken fra 1849 avJacobine Dunker, Norges første kvinnelige skolegrammatiker. Pågrunnlag av relevante opplysninger i upublisert brevmateriale over-veier den så en mulig språkpolitisk grunn til at Jacobine Dunkersfamilie bevisst kan ha villet brenne grammatikkarbeidet hennes etterhennes død. Til slutt overveier den alternativt kjønnskulturelle grunnertil det samme, basert på relevante opplysninger som kaster lys overmarginaliseringa av den danske morsmålsgrammatikken fra samme årav Athalia Schwartz, som trulig er Danmarks første kvinnelige skole-grammatiker.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.