Historisk presens på norrønt

Terje Torgilstveit

Sammendrag


Denne artikkelen presenterer en ny forklaring på bruken av historiskpresens på norrønt: Presens er umarkert for tempus (tid), men pre-sensformer av punktuelle verb må likevel tolkes som markerte for for-tid i en kontekst sammen med preteritumsformer. Dette fordi hand-lingen som disse verbene beskriver, blir oppfattet som avsluttet ogdermed også fortidig. Deretter blir det, ved hjelp av datamateriale fraforfatterens hovedfagsavhandling, vist at forekomster av historisk pre-sens typisk også er punktuelle verb. Dette gjøres ved at verbene settesinn i en setning som tester hvorvidt et verb gir en punktuell eller dura-tiv lesning. Verbene deles inn i ulike grupper etter hvor ofte de fore-kommer i historisk presens eller preteritum, og i den gruppen av verbsom har flest forekomster av historisk presens er det også en overvektav verb med punktuelt innhold. Til sist skisseres to mulige opprinnelserfor denne bruken.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.