Den historiske utviklinga til ord på -vis

Torodd Kinn

Sammendrag


Substantivet vis, som no tyder ‘måte, skikk’, har gjeve opphav til tre
ulike suffiks: eitt som dannar setningsadverb (t.d. sannsynligvis og
heldigvis), eitt som dannar adjektiv med ulike slag tyding (t.d. forskuddsvis
og fylkesvis), og eitt som dannar spesialiserte fleirtalsformer
(overflodsfleirtal) av målssubstantiv (t.d. tusenvis og massevis).
Kvart suffiks er resultat av ein grammatikaliseringsprosess, og artikkelen
dokumenterer og analyserer desse utviklingane. Del 1 er ei kartlegging
av dei ulike konstruksjonane som vis/-vis har vore nytta i
gjennom dei siste 700 åra. Kjeldematerialet er døme frå Diplomatarium
Norvegicum, dei skjønnlitterære tekstane i tekstsamlinga til
Dokumentasjonsprosjektet og ekserperte ordbøker. Del 2 vil drøfte tilhøvet
mellom lån frå tysk og heimlege utviklingar og analysere dei
ulike grammatikaliseringsprosessane.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.