Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?

Jan Ragnar Ragnar Hagland, Marek Thue Kretschmer

Sammendrag


Frå tid til anna dukkar det opp â jamvel i vår nyaste samtids historie-skriving â ein påstand om at Olav Tryggvason i år 999 skal ha fåttpaveleg instruks om å avskaffa bruk av runer i Noreg og i staden inn-føra skrift med latinske bokstavar. Dette skal pave Sylvester II ha gjortfor å fremja utbreiinga av kristendommen her i nord. I artikkelen herer det prøvd å nøsta opp i bakgrunnen for at denne paven har fått ordpå seg for å ha gjeve slik instruks. Det viser seg ved nærare ettersyn atdet heile kviler på ei mistyding av 1600- og 1700-tals framstillingar avnordisk historie. Der er ei slik historie knytt til kong Olof Skotkonningav Sverige og ikkje til Olav Tryggvason â utan at dette anekdotiskestoffet dermed får større verdi som kjelde til runeskriftas historie iNorden.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.