Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?
PDF ()

Hvordan referere

Hagland, J. R. R., & Kretschmer, M. T. (2013). Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?. Maal Og Minne, 99(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/264

Sammendrag

Frå tid til anna dukkar det opp - jamvel i vår nyaste samtids historie-skriving - ein påstand om at Olav Tryggvason i år 999 skal ha fåttpaveleg instruks om å avskaffa bruk av runer i Noreg og i staden inn-føra skrift med latinske bokstavar. Dette skal pave Sylvester II ha gjortfor å fremja utbreiinga av kristendommen her i nord. I artikkelen herer det prøvd å nøsta opp i bakgrunnen for at denne paven har fått ordpå seg for å ha gjeve slik instruks. Det viser seg ved nærare ettersyn atdet heile kviler på ei mistyding av 1600- og 1700-tals framstillingar avnordisk historie. Der er ei slik historie knytt til kong Olof Skotkonningav Sverige og ikkje til Olav Tryggvason - utan at dette anekdotiskestoffet dermed får større verdi som kjelde til runeskriftas historie iNorden.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.