Ein grammatisk protest i to akter

Vigleik Leira

Sammendrag


Første delen av denne toledda artikkelen tek utgangspunkt i striden deisiste tiåra om statusen til det relative som. Forfattaren held fast på dettradisjonelle synet at somopptrer som eit relativt pronomen, og gårmot det synet der somblir omdøypt til subjunksjon og fråteke funksjonsom ledd eller ledd-del i eiga setning. Han viser til framstillinga avsomi eldre og nyare grammatikk og tek for seg argumenta mot somsom relativt pronomen. Klassifiseringa som subjunksjon i grammatikk-termtilrådinga frå Språkrådet og Utdanningsdirektoratet blir avvistsom endeleg sluttord i striden. I Språknytt 2â2007 kom Janne Bondi Johannesen og Kristin Hagenmed artikkelen "Nye grammatiske termer i skoleverket". Artikkelen vartruleg tenkt som ein oppklårande kommentar til tilrådinga. Denne for-fattaren ser det annleis. Han meiner at artikkelen heller aukar uvissakring den nye terminologien. I sin kommentar til Johannesen og Hagen,del 2 av artikkelen her, tek han for seg nokre av punkta hjå dei. Konklu-sjonen hans er at Språkrådet for sin del bør trekkje attende tilrådinga.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.