Som ein ropar i skogen, får ein svar?

Reidunn Hernes

Sammendrag


Artikkelen drøftar samanhengen mellom metodeval og resultattolkingi norske og svenske variasjonslingvistiske forskingsarbeid etter år2000. Forskinga i dei to landa har i denne perioden vore prega av eitstort teoretisk og metodisk mangfald. Forfattaren samanliknar handsaminga av tre metodiske problemfelti to nyare svenske avhandlingar, og trekkjer inn andre norske og svens-ke forskingarbeid frå same periode inn i drøftinga. Konklusjonen er atvalet av metode i dei undersøkte forskingsarbeida set klare grenser forkva for resultat undersøkinga kan gje, og for korleis desse resultatakan tolkast. Forfattaren hevdar difor at val av metodiske tilnærmings-måtar er like viktige som val av teoretisk rammeverk når ein førebureit forskingsarbeid.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.