Rök-steinen - noen runologiske og språklige overveielser

Michael P. Barnes

Sammendrag


Denne artikkelen tar for seg runeformer, lønnrunesystemer, ortografi,fonologi, ordvalg og formelbruk på Rök-steinen. På dette grunnlagetargumenteres det for at innskriften er fra tidlig vikingtid, slik de flestehar ment, men det diskuteres hvorvidt enkelte trekk som er blitt oppfat-tet som kronologisk bestemt ikke like gjerne kan være dialektmarkører.Fremfor alt manes det til forsiktighet: argumenter og motargumenterom såpass dunkle språklige forhold er sjelden av en slik karakter at defører til sikre konklusjoner.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.