Ursprungsbetecknande prepositioner efter verbet få i norska dialekter

Marit Julien, Piotr Garbacz

Sammendrag


Den preposition som används för att uttrycka ursprung eller upphov i en konstruktion med verbet ââ¬Ëfåââ¬â¢ i skriftlig norska är prepositionen av. I norska dialekter blir dock även flera andíra prepositioner använda för att uttrycka denna relation. Förutom tå, som kan räknas som en variant av av, finner man hos, hjå och med. Den nyligen färdigställda forskningsíinfraístrukturen, Nordisk dialektkorpus och Nordisk syntaxdatabas, ger oss en möjlighet att närmare undersöka användningen av de ovannämnda prepositionerna i norska dialekter. Vi finner ett tydligt geografiskt mönster: vid verbet få används prepositionen hos som ursprungsmarkör i norra Norge, preposiítionen hjå i en del dialekter i västra och centrala Norge, prepositionen med i nordvästra Norge, medan av används i de sydligaste delarna av landet. I Trøndelag är variationen stor, och prepositionerna av, tå, med, och även te används. Dessíutom visar det sig att det råder olika typer av synkretism mellan uttryck för lokation, ursprung och mål i det norska prepositionsísystemet: några av dessa typer har påståtts vara ytterst sällsynta utifrån det typologiska perspektivet, eller till och med icke-belagda i världens språk.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.