Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving

Gro-Renée Rambø

Sammendrag


Norsk språkhistorieskriving som gjeld perioden frå 1814 og frametter har vore prega av eit fokus på språkeksterne faktorar, noko som heng saman med at perioden i stor grad var prega av offentleg styring av skriftmåla. Teoriretningar og synsmåtar som kan vere fruktbare for å seie noko om forhold mellom språk, språkbruk og språksamfunn har fått ein særleg tydeleg plass. Særleg stor rolle har språksosiologien fått. âââI denne artikkelen drøftar forfattaren kva rolle språksosiologien som vitskapsdisiplin har spela for den nyare norske språkhistorieskrivinga, mellom anna gjennom å sjå på korleis språkstriden på 18- og 1900-talet har vore framstilt. Fokuset ligg på korleis samtidig språkkamp, endringane i skriftnormalane og arbeidet fram mot implementeringa av desse endringane har blitt forklart innanfor språkhistorieskrivinga. Som utgangspunkt for drøftinga nyttar forfattaren ulike forklaringsmodellar som har vore framstilte i tidlegare vitskaplege arbeid, og forsøker å seie noko om kva som kjenneteiknar den nyare tida.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.