Hákonar saga Ãvarssonar â en kompilasjon fra senmiddelalderen

Sverre Håkon Bagge

Sammendrag


Artikkelen argumenterer for at Hákonar saga Ãvarssonar (HI) bygger på Morkinskinna og særlig Heimskringla og dermed er en sen kompilasjon. Hovedargumentet for dette er at HIs og Heimskringlas versjon kan forklares som en omarbeiding av den eldre versjonen i Morkinskinna gjennom at Håkon Ivarsson gjøres til en slektning av Einar Tambarskjelve og den nærmeste til å hevne kong Haralds drap på ham. Dette får Harald til å love ham ekteskap med Ragnhild, datter av hans forgjenger Magnus den gode, for å forsone ham. Denne koblingen forklarer alle de øvrige endringene i historien. En slik omarbeiding er mest sannsynlig Snorres verk, dels fordi den passer bedre i en beretning om kong Harald enn en om Håkon, dels fordi der er mange andre eksempler på at Snorre har omarbeidet tidligere versjoner på samme måte.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.