Arnfinn Muruvik Vonen: "Norsk tegnspråk: en innføring"
Cover for Maal og minne 2-2021
PDF

Hvordan referere

Næss, Åshild. (2021). Arnfinn Muruvik Vonen: "Norsk tegnspråk: en innføring". Maal Og Minne, 113(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2004

Sammendrag

Det er heldigvis ikke så ofte lenger, når man skal skrive om et minoritetsspråk, at man må begynne med å slå fast at språket er et fullverdig menneskelig språk med like stor grad av kompleksitet som andre språk. Unntaket er tegnspråkene, der det fortsatt eksisterer en rekke feiloppfatninger, som for eksempel at norsk tegnspråk er en slags direkte representasjon av norsk talespråk med bruk av tegn, at det er et "hjelpespråk" som ikke har samme status som kommunikasjonssystem som talespråk, eller at det på verdensbasis bare finnes ett universelt tegnspråk.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Åshild Næss