Rök Runestone Riddles Revisited
PDF (English)

Hvordan referere

Holmberg, P. (2021). Rök Runestone Riddles Revisited. Maal Og Minne, 112(2), 19. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1899

Sammendrag

Artikeln utgår från de två metodologiska principer som ställs upp av Holmberg, Gräslund, Sundqvist och Williams (2020) för tolkningen av Rökstenens inskrift: Vid varje punkt ska det alternativ föredras som (1) kan sägas bidra till en ständigt pågående interaktion om vad som är relevant vid den plats där stenen är rest, och (2) kan få stöd i andra fornnordiska texter. Studien syftar till en kritisk utvärdering av hur dessa principer tillämpats i tolkningen av inskriftens första par av gåtor, och till en mer konsistent analys. Slutsatsen är att monumentets kontext verkar vara det kritiska årsskiftet vid höstdagjämningen, och en hypotes för fortsatt forskning föreslås vara att också inskriftens följande gåtor handlar om denna specifika punkt i tiden, och om oron vid övergången från det gamla året till det nya.

PDF (English)
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Lisens.