Hårstad, Stian, Terje Lohndal, og Brit Mæhlum: Innganger til språkvitenskap, Teori, metode og faghistorie

Øivin Andersen

Sammendrag


Målet med denne boken er å bidra til en økt forståelse for ulike innfallsvinkler til språkvitenskapens studieobjekt og til metodiske og teoretiske tilnærmingsmåter. Bidrag som har til hensikt å øke forståelsen for metavitenskapelig refleksjon, er kjærkomne i en disiplin som i svært høy grad har vært, og fortsatt er, teoridrevet. Forfatterne ønsker også å fremme både teoretisk og metodisk perspektivmangfold innnenfor lingvistikken, og erkjenner at forskningsobjektet er så heterogent at ulike innfallsvinkler til det er nødvendig. De tar også til orde for en mer «økumenisk» holdning til disiplinen og fremhever at den autonome generative lingvistikken i økende grad anvender faktiske språkbrukere, og at den abstrakte «ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community» har trådt i bakgrunnen.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.