Infinitivsmerkets status i mellomnorske kontrollkonstruksjoner

Endre Mørck

Sammendrag


Undersøkelsen bygger på 3413 diplom med 1158 kontrollkonstruksjoner fra perioden 1350–1525. Hovedresultatet av undersøkelsen er at infinitivsmerket i disse konstruksjonene enten er subjunksjon i en norrøn struktur der infinitiven er flytta ut av verbfrasen, eller er klitikon til infinitiven i en eldre nynorsk struktur der infinitiven står i verbfrasen. Infinitivmerkets status viser seg først og fremst gjennom ulike plasseringer av infinitiven i forhold til midtfeltsadverb og til verbalpartikler, men det er dessuten relevant å trekke inn sammenskriving av infinitivsmerket og infinitiven, forma på infinitivsmerket og utelatelse av infinitivsmerket. Med utgangspunkt i den eldre nynorske strukturen kan en dessuten beskrive forekomsten av ledd framfor infinitivsmerket og infinitiven som resultat av flyttinger som en også finner i finitte leddsetninger.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.