Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorske diplomer

Dinara Alieva

Sammendrag


Artikkelen tar for seg utvikling av adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorsk. Eksemplene på konstruksjoner stammer fra Diplomatarium Norvegicum og tilhører to tidsperioder: 1375 til 1400 og 1475 til 1500. Analysen tar utgangspunkt i kognitiv grammatikk av Ronald Langacker. Utvik­lingen til ulike konstruksjoner settes i sammenheng med konstruksjonenes semantiske egenskaper. Vekten i undersøkelsen legges på attributtets posisjon foran eller etter kjernen. Basert på semantikk deles konstruksjonene i: 1) possessive, 2) partitive og pseudopartitive, 3) klassi­fise­rende. Analysen viser at: 1) i possessive konstruksjoner, som i norrønt har en tendens til etterstilling av attributtet, blir foranstilt attributt stadig vanligere; 2) pseudopartitive konstruksjoner mister genitivsmar­ke­ring; 3) klassifiserende konstruksjoner gjennomgår ingen store endringer: attributtet i slike kon­struk­sjoner plasseres foran kjernen i materialet fra begge perioder. I motset­ning til possessive kon­stru­­ksjoner, som får den samme strukturen, er klassifiserende konstruk­sjoner utsatt for leksika­lise­ring.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.