Mara – Uttrykk for fri kvinnelig seksualitet i norrøne kilder og norsk folketro

Inga Bērziņa

Sammendrag


I norsk folketro beskrives mara på forskjellige, til dels motstridende måter. Det gjør at disse forestillingene er vanskelig å forstå og tolke på en fornuftig måte. Tolker man mare­tradisjonen i lys av norrøn mytologi og norrøne kilder hvor det fortelles om ulike ridende vesener, kan man se en sammenheng mellom alle marebeskrivelsene i norsk folketro. Både norrøne kilder og norsk folketro gir rom for den tolkning at mare var uttrykk for dødelig begjær. Men selv om døden er forbundet med erotikk i flere kul­turer, også i den norrøne, ifølge Gro Steinsland, vil det være forhastet å hevde at mare skulle føre til ettertraktet ekstase. Tvert imot, mareforestillingene kan ha vært uttrykk for fri kvinnelig seksualitet som virket så skummel og problematisk på det personlige planet at den var høyst uønsket. Fri kvinnelig seksualitet utgjorde dessuten en fare for hele samfunnsordenen. Derfor måtte den undertrykkes. I denne artikkelen blir maretra­di­sjonen tolket i lys av norrøne kilder for å skape en sammenhengende tolk­ning av mareforestillingene, og forholdet til fri kvinnelig seksualitet står sentralt i disse.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.