Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason (red.) <i>Eddukvæði</i> I–II
PDF ()

Hvordan referere

Mundal, E. (2016). Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason (red.) <i>Eddukvæði</i> I–II. Maal Og Minne, 107(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1213

Sammendrag

Det var ein merkedag då eddakveda endeleg vart gjevne ut i serien Íslenzk fornrit i 2014. Dei to redaktørane, Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason var begge tidlegare direktørar ved Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Jónas Kristjánsson døydde 7. juli, 2014, og fekk diverre ikkje oppleve å sjå utgåva kome ut, men han fekk sjå utgåva nesten i hamn. Som det er gjort greie for til slutt i innleiinga (band II, s. 202–04), var den opphavlege arbeidsdelinga at Vésteinn Ólason skulle skrive innleiingane, og Jónas Kristjánsson gje ut teksten av dikta, men som det også går klart fram, har dei to redaktørane hatt eit nært samarbeid, og i det følgjande vert eddautgåva omtala som eit fellesarbeid av dei to redaktørane sjølv om dei har eit hovudansvar for kvar sin del.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.