Dateringen av Hákonar saga Ívarssonar. Svar til Theodore M. Andersson.

Sverre Bagge

Sammendrag


Det er gledelig at min artikkel om Håkon Ivarssons saga (= HI i det følgende) i Maal og Minne 2014 har vakt interesse og reaksjon, og særlig gledelig at Theodore M. Andersson så raskt har kommet med en kommentar. Ved å sende den til meg på forhånd, gir han meg også anledning til å svare i samme nummer.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.