Tidsskriftets historie

Maal og Minne utgis av Bymålslaget og ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen, som redigerte det like fram til 1950. Fra 1951 til 1967 ble det redigert av Trygve Knudsen og Ludvig Holm-Olsen, fra 1968 til 1984 av Ludvig Holm-Olsen og Einar Lundeby, fra 1985 til 1993 av Einar Lundeby og Bjarne Fidjestøl, i 1994 av Einar Lundeby, i 1995 av Einar Lundeby og Odd Einar Haugen, fra 1996 til 2005 av Kjell Ivar Vannebo og Odd Einar Haugen, fra og med 2006 til og med 2014 av Lars S. Vikør og Jon Gunnar Jørgensen og fra og med 2015 av Jon Gunnar Jørgensen og Torodd Kinn.