Forfatterdetaljer

Berge, Kåre, NLA Høgskolen (Bergen) og Senter for Grunnforskning (oslo), Norge