Forfatterdetaljer

Andersland, Inge, NLA Høgskolen, Bergen, Norge

  • Nr 1 (2019) - Bokmeldinger
    Marie von der Lippe & Sissel Undheim (red.): Religion i skolen: Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget
    Sammendrag  PDF