Forfatterdetaljer

Murstad, Anne, Sverige

  • Nr 1 (2017): Musikk - Artikler
    «Tonen fra himmelen, tonen fra mørket»: Musikk og representasjon i norske misjonsberetninger fra Etiopia og Madagaskar på 1950- og 60-tallet
    Sammendrag  PDF