http://ojs.novus.no/index.php/DIN/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom DIN - Tidsskrift for religion og kultur: Oppslag 2023-03-23T12:15:18+00:00 Open Journal Systems <p><em>DIN</em> er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. <em>DIN</em> er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.</p> http://ojs.novus.no/index.php/DIN/announcement/view/12 Framtidige utgaver av DIN 2023-03-23T12:15:18+00:00 DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2023-03-23T12:15:18+00:00