http://ojs.novus.no/index.php/DIN/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom DIN - Tidsskrift for religion og kultur: Oppslag 2021-01-18T16:16:57+01:00 Open Journal Systems <p><em>DIN</em> er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. <em>DIN</em> er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.</p><br /> <strong>Papirabonnement bestilles på <a title="forlagets hjemmeside" href="http://bit.ly/1UExhhe" target="_blank">forlagets hjemmeside</a></strong> http://ojs.novus.no/index.php/DIN/announcement/view/8 Kommende numre av DIN 2021-01-18T16:16:57+01:00 DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2021-01-18T16:16:57+01:00