Bildebruk og bildestrid i islam

Ingvild Flaskerud

Sammendrag


Koranen gir ikke et eksplisitt forbud mot bildeproduksjon og bildebruk, og et historisk blikk viser at dette har vært og er så utbredt at påstanden om at islam er en ikonoklastisk religion må nyanseres. Bildeproduksjon og bildebruk har vært gjenstand for tolkning og forhandling, og muslimers holdning til det er karakterisert av forskjellige strømninger. Mange muslimer vil hevde at det å lage figurative representasjoner generelt framstår som et forsøk på å kopiere Guds skapende kraft, og at det dermed må forbys. Andre begrenser forbudet mot å lage figurative avbildninger til å gjelde Gud og hellige personer, mens atter andre avstår fra å lage antropomorfe framstillinger av Gud, men lager gjerne figurative framstillinger av hellige personer. Mens moskeer som regel følger en anikonisk bildepraksis, presenterer muslimer i mange andre rituelle lokaliteter bilder og dekorative programmer. Bildene brukes ikke aktivt under kulten og er ikke gjenstand for bønn, men regnes ofte som nødvendige for at ritualene skal kunne framføres og utføres på en fruktbar måte.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.