Fornying og videreføring av midlertidig ekteskap i sjia-muslimske minoritets- og majoritetsposisjoner

Marianne Bøe

Sammendrag


Midlertidig ekteskap er en ekteskapsordning som er inngått for en begrenset tidsperiode og som er tillatt innenfor sjia-islam, men forbudt i sunni-islam. Ordningen betegnes gjerne som en av hovedforskjellene mellom de to retningene av islam. Til tross for at midlertidig ekteskap anses for å være rettmessig innenfor sjia-islamsk rettstradisjon, presenterer flere sjia-muslimer like fullt svært ambivalente holdninger til denne praksisen og tolker den på forskjellige måter. Både oppfatninger av midlertidig ekteskap og den sosialpolitiske iverksettingen av ordningen avhenger blant annet av hvorvidt sjia-islam utgjør en majoritets- eller minoritetsreligion i samfunnet. Denne artikkelen ser nærímere på ulike oppfatninger av midlertidig ekteskap. Variasjoner i både bruk og tolkninger av midlertidig ekteskap illustrerer på hvilke måter en religiøs forordning kan være gjenstand for omfattende diskusjon, og på hvilke måter denne religiøse praksisen både videreføres og fornyes av både sunni- og sjia-muslimer i minoritets- og majoritetsposisjoner i dag.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.