Shia-muslimske ritualer blandt irakiske kvinder i København

Sammendrag

Migration påvirker ofte, hvordan migranter praktiserer og fortolker deres religion. Denne artikel undersøger, hvordan en gruppe irakiske kvinders shia-muslimske ritualer i København bliver præget af den danske samfundskontekst. Udførelsen af ritualer et nyt sted og i nye sociale sammenhænge giver både begrænsninger og muligheder i forhold til at genskabe religiøse traditioner. Artiklen viser, at selvom de shia-muslimske ritualer på mange måder symboliserer de irakiske kvinders fortsatte tilknytning til Irak, er de også i høj grad præget af kvindernes hverdagsliv og sociale position i det danske samfund. Dette peger på betydningen af at inddrage den lokale samfundskontekst i analysen af minoritetsgruppers religiøse aktiviteter. Artiklen er baseret på 15 måneders feltarbejde blandt irakiske kvinder og deres familier i København.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.