Nutida sufism och kampen om ââ¬Âtraditionell islamââ¬Â

Simon Stjernholm

Sammendrag


Ãâmnet för denna artikel är förhållandet mellan sufism som levd religion och nutida artikuleringar av ââ¬Âtraditionell islamââ¬Â. Sufism har förklarats vara en mystik gren av islam, eller islamisk mysticism (se t.ex. Knysh 1999), där vissa föreställningar om religiös auktoritet, anspråk rörande en sorts ââ¬Âinreââ¬Â kunskap, och andlig renhet ofta inbegrips. Dessa mer teoretiska och filosofiska aspekter är utan tvekan centrala i vad forskare med ett samlingsnamn benämner sufism, men de fångar inte den mångfald av socialt religiöst liv som ryms i termen eller komplexiteten i relationen mellan kategorierna islam och sufism. Med utgångspunkt i två korta skildringar från fältarbete i sufimiljöer i London1, är ambitionen här att dels belysa hur sufism ges form och innehåll i konkreta sociala sammanhang, dels skissa en framväxande transnationell diskurs kring begreppet ââ¬Âtraditionell islamââ¬Â vilken har betydande kontaktytor med både nutida och historisk sufism. Målet är att påbörja en kritisk analys av nutida anspråk på att representera ââ¬Âtraditionell islamââ¬Â i relation till sufism som levd praktik i olika sammanhang.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.