Spirituell, religiøs eller åndelig?

Margrethe Løøv, Knut Melvær

Sammendrag


En av hovedutfordringene i forskningsfeltet for nyreligiøsitet er at få mennesker bruker betegnelsene ââ¬ÂNew Ageââ¬Â eller ââ¬Ânyíreligiøsââ¬Â om seg selv, selv om de er vel etablerte som faglige begreper. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke selvíbetegnelser som faktisk brukes i det norske alternativmiljøet. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse og frilistingsundersøkelse utført på Den store alternativmessen undersøker vi fordelingen av, relasjonene mellom og holdninger til ulike selvbetegnelser blant publikummere på messen. Vi finner at en stor andel av de besøkende identifiserer seg som ââ¬Âåndeligeââ¬Â og ââ¬Âspirituelleââ¬Â, og at disse betegnelsene fungerer synomymt, men med noen distinkte nyanser. Dataímaterialet viser at de besøkende uttrykker positive holdninger til åndelighet og spiritualitet og mer negative holdninger til religion. Avslutningsvis viser vi at det er en tydelig statistisk sammenheng mellom selvbetegnelser og holdninger til trospåstander. Dette antyder at selvbetegnelser kan fortelle mye om personlig identitet, sosiale relasjoner og trosforestillinger, noe som gir all grunn til å være oppmerksom på emisk begrepsbruk i studier av nyreligiøsitet.

Emneord (Nøkkelord)


Self-designations, New Age, survey research, free-listing, methodology, insider/outsider

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.