Nyreligiøsitet

Margrethe Løøv

Sammendrag


Spiren til dette temanummeret av Dën ble sådd under et todagers seminar om nyreligiøsitet på Solstrand utenfor Bergen i november 2012. Her ble tidlige versjoner av flere av artiklene lagt frem. Innleggene spente over ulike fagfelt og et vidt spekter av empiriske fenomener. Under den felles oppsummeringen fant vi likevel at minst to grunntema gikk igjen; i tillegg til å omhandle religiøsitet i vår samtid berørte alle på en eller annen måte forholdet mellom religion og sekulære arenaer. Når ideen om et eget nummer av Dën med utgangspunkt i seminaret etter hvert vokste frem, var det derfor naturlig at Nyreligiøsitet â mellom religion og sekularitet ble stående som tema. Gjennom eksempler belyser og diskuterer bidragene i dette nummeret hvordan forholdet mellom religion og ikke-religion stadig utfordres og utfordrer â både på det empiriske plan og når det gjelder hvordan vi som fagpersoner forstår religionsfenomenet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.