Jacobsen, Knut. Jainismen: Religion, historie og ickevold

Clemens Cavallin

Sammendrag


I och med introduktionsboken till Jainismen (2013) har professor Knut Jacobsen vid Universitetet i Bergen täckt in de största religionerna med indiskt ursprung: buddhismen (2000 Pax, svensk översättning 2002), hinduismen (2003 Pax, svensk översättning 2004) och sikhismen (2006 HøyÌskoleforlaget). Därmed har en uppdaterad, brett upplagd introduktion till det religiösa livet i Syd- och Sydostasien med inblickar hur dessa religioner har etablerat sig i Norden, med tonvikt på Norge, gjorts tillgänglig för nordiska studenter. Vad man skulle kunna vänta sig som ett nästa steg vore en volym som samlade dessa religioner på cirka 300 sidor, vilket skulle vara mycket användbart på kurser som vanligtvis endast har utrymme för att introducera hinduismen och buddhismen.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.