Redaksjonelt

Siv Ellen Kraft, Bjørn Ola Tafjord

Sammendrag


Dyder og laster er fellesnevnere for de ellers nokså forskjellige artiklene i dette nummeret. Gina Dahl tematiserer Ludvig Holbergs dydelære, slik den kommer til uttrykk i hans Almindelig Kirkelære (1738). Holbergs kirkelære regnes som et viktig bidrag til bruken av kirkehistorieskriving som redskap i legitimeringen av den âsanne lutherske tradisjonenâ  etter reformasjonen. Dahl støtter denne tolkningen, men mener at boken også kan plasseres innenfor rammen av den antikke forståelsen av historien som livets læremester (historia magistra vitae), og med dyder og laster som de sentrale komponentene.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.