Om månedsfester og årstidsfester i steinerskolen

Anne-Mette Stabel, Camilla Stabel Jørgensen

Sammendrag


Hvorfor feires det månedsfester og årstidsfester i steinerskoler? I denne artikkelen undersøker vi hvilke svar et utvalg skriftlige kilder knyttet til steinerpedagogikk gir på dette spørsmålet. Kildene kategoriseres som knyttet til det pedagogiske grunnlaget for steinerpedagogikken, en skriftliggjort praksistradisjon og esoteriske fore­drag av Rudolf Steiner. I det pedagogiske grunnlaget og den skriftliggjorte praksistradisjonen finner vi at det å styrke elevenes opplevelse av rytme og sosialt fellesskap er del av begrunnelsene for begge typer fester, mens årstidsfestene også begrunnes som betydningsfulle for å fremme elvenes forbindelse med naturen og omsorg for alt levende. Langt på vei fremstår omsorg for naturen og motstand mot materialistisk utbytting av den også som det sentrale i de esoteriske kildene.

Emneord (Nøkkelord)


steinerskoler; steinerpedagogikk; steinerpraksis; årtidsfester; månedsfester

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.