Marie von der Lippe & Sissel Undheim (red.): Religion i skolen: Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget

Inge Andersland

Sammendrag


I 2017, da antologien Religion i skolen ble utgitt, kunne den leses som en faglig reaksjon på at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i 2013 bestemte at RLE skulle bli til KRLE, og at omtrent halvparten av tiden i faget skulle vies kristendom. Nå, derimot, når et samlet religionsdidaktisk fagmiljø står på terskelen til nye læreplaner både i KRLE og religion og etikk, er den aktuell på en annen måte. Antologiens tolv bidrag gir innspill til å forstå hvorfor læreplanrevisjonene var nødvendige, introduksjon til tankegodset som ser ut til å prege de nye planene, og ressurser som vil hjelpe lærere til å gjøre de nye versjonene av fagene gode.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.