Kyrkan för alla – läran för de få. Exoteriskt och esoteriskt i Sufirörelsen i Sverige

Simon Sorgenfrei

Sammendrag


Artikeln behandlar Sufirörelsen i Sveriges verksamhet under Elsa Ulma Haglunds ledarskap 1924–1943 utifrån nytt empiriskt material. Fokus i artikeln ligger på rörelsens exoteriska respektive esoteriska verksamhet i Sverige. Genom att relatera dessa aktiviteter till grundargestalten Inayat Khans skrifter och instruktioner analyseras hur transkulturella relationer mellan indisk sufism och teosofi tar sig uttryck i Sufirörelsens verksamhet.

Emneord (Nøkkelord)


Sufism; teosofi; Inayat Khan; Elsa Ulma Haglund; Anna-Greta Karima Ångström

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.