Islamikat esoterism, islam och esoterism, esoterism och islam

Per Faxneld, Simon Sorgenfrei

Sammendrag


Sedan en tid pågår diskussioner kring begreppet esoterism och huruvida detta ska förstås som en kulturspecifik kategori, eller om det snarare är en transkulturell term i någon mening. I takt med att det akademiska studiet av västerländsk esoterism etablerat sig och vuxit på universiteten, har också ramarna vidgats och allt mer intresse riktats utanför det västerländska – hur detta nu än ska förstås. I föreliggande temanummer om islam och esoterism vill vi presentera några olika ansatser som alla kan sägas relatera till sådana vidgningsförsök. Utifrån tre olika perspektiv analyseras relationer mellan storheterna islam och (västerländsk) esoterism, varigenom gränserna visar sig empirisk-historiskt porösa eller tänjbara av metodologiska skäl.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.