Perspektiveringar

Gina Dahl, Mona Helen Farstad, Bjørn Ola Tafjord

Sammendrag


Alle som trur at det er verdifullt å stille spørsmål ved grunnleggande føresetnader for faglege horisontar og grep vil vonleg finne både inspirasjon og næring for givande tvil gjennom tekstane i dette nummeret. Det er fire særs forskjellige artiklar som her vert presentert. At dei står saman er tilfeldig. Dei skulle inngå i eit ope nummer, men då vi la dei etter kvarandre vart det straks tydeleg at dei har noko felles: dei utford­rar rådande perspektiv, langt meir enn det som har vore vanleg både i Dīn og i tidsskrift vi likar å samanlikne oss med. På ulike vis reiser dei krevjande kritiske spørsmål (som naturlegvis er langt viktigare enn dei eventuelle svara dei freistar å gi). Dei leiar lesaren til ståstader som gir originale og tidvis uventa innsyn og utsyn. Difor har vi valt å gi nummeret overskrifta «perspektiveringar».

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.