Samvittighet og fellesskap

Øyvind Wiik Halvorsen

Sammendrag


Artikkelen diskuterer problematikker knyttet til religiøs toleranse i Ludvig Holbergs forfatterskap. Bakgrunnen er et utvalg essay fra samlingene Moralske Tanker (1744) og Epistler (1748–1754). Artikkelen argumenterer for at spenningen mellom hensynet til den individuelle samvittigheten og hensynet til det etablerte verdifellesskapet er en grunnfigur for å forstå Holbergs reflek-sjoner. Nærmere bestemt er Holbergs forsvar for samvittighets-frihet en konsekvens av den opplyste protestants vei mellom uniform ortodoksi og fritenkende deisme. Toleranse blir imid-lertid regnet som et privilegium og de tolererte som privilegerte unntak fra det etablerte fellesskapet. Til sist viser essayene en kontekstvarsom holdning som gjør at verken toleranse eller samvittighetsfrihet tar form av universelle prinsipp, men ut-formes i stadig forhandling med det historisk gitte verdifelles-skapet.

Emneord (Nøkkelord)


Ludvig Holberg; religiøs toleranse; opplysningstiden; protestantisme; samvittighetsfrihet

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.