Religiøs topografi i nordisk protestantisme

Marius Timmann Mjaaland

Sammendrag


Artikkelen skisserer en ramme for studiet av protestantisk topo-grafi, topologi og minneteori, og diskuterer premissene for å for-stå minnets tvetydighet innenfor den sekulære protestantisme som kjenne tegner de nordiske land i dag.

Emneord (Nøkkelord)


Kulturelt minne; topografi; protestantisme; Skandinavia; sekularitet

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.